STAFF  

Einhänder
Staff

Supervisor

Hironobu SAKAGUCHI

Executive Producer

Tetsuo MIZUNO
Tomoyuki TAKECHI
Shinji HASHIMOTO

SQUARE OSAKA Dept.1

Director

Tatsuo FUJII

Main Programmer

Akira SUZUKI
Tomoaki YOSHINOBU

System Programmer

Kenro TSUJIMOTO

Game Programmer

Atsushi Okada
Keiji KIKUCHI
Mitsuru NAKASHIMA
Noboru TANIGUCHI

Network Administrator
[ Network Computing Dept. ]

Masaya TATEOKA
Toshiaki NAITO

Main Designer

Yuji ASANO

Estabrishment Designer

Nobuyoshi MIHARA

Graphic Designer

Hirofumi SAKOI
Jun SAKURAI
Masahito WAKIMURA
Mitsuhiro YAMADA
Nao OKINAKA
Takashi HAMA
Takeshi TATEISHI

Music Composer

Kenichiro FUKUI

Sound Programmer

Yohei KISHIMOTO

Voice Recording Engineer

Kenji NAGASHIMA

Voice Cast

Duncan MACINTYRE
Hans-Henning JUDEK
Cara JONES

Planner

Kenichi IWAO
Yoji FUJITO

Producer

Yusuke HIRATA

Assistant Producer

Akio OHFUJI
Noriko WATANABE

Quality Manager

Hiromi MASUDA
Rei KOMATSU

Mechanical Illustrator

Kazuaki FUKUMURA

Image Illustrator

Kazuhisa KONDO

Movie Manager

Kenji TAKEMOTO

C.G.Adviser

Atsutoshi MURATA

Movie

[ OMNIBUS JAPAN STAFF ]

C.G.Producer

Yohichi HARATO

C.G. Production Manager

Haruo KOYAMA

C.G.Director

Taro IBUSUKI

C.G.Designer

Michitaka SATO

C.G.Animater

Sadamune TAKENAKA
Kenji OGURA
Hidekazu MIYAKE
Mitsugu KOBAYASHI
Junji MUNEKATA
Satomi ISEKI
Yohhei FUKUDA
Gentaro YAMAMOTO
Hanako KIDO
Yoshimitsu INAGAKI

C.G. Painter

Hitomi MIYABE
Takayuki EBATA

Special Thanks

Akihiro IMAI
Haruko FUJII
Harumi YUKITAKE
Katsuyoshi KAWAHARA
Kayo NAKATA
Kiyomi TANIKAWA
Koji YAMASHITA
Masaki IZUOKA
Mie MIZUSHIMA
Setsuko INAGAKI (SOLID)
Yuka FUJISHIMA
Yuko YAMAMOTO
SQUARE OSAKA Dept.2

And All Staff of
SQUARE G SOLID

[ alphabetical order ]

Presented by

SQUARE